Miejsce na twoją reklamę.Który tytoń lubisz najbardziej?

Fumari
Fantasia
Fusion
Romman
Starbuzz
Tonic
Inny

  • fot. 1
    fot. 1
  • fot. 2
    fot. 2
  • fot. 3
    fot. 3

Palenie sziszy a zdrowie

Palisz fajkę wodną? Jeśli tak, to na pewno zastanawiałeś się już nad skutkami zdrowotnymi.

W internecie znaleźć można wiele wypowiedzi i wywodów na temat szkodliwości shishy. Jednak prawie wszystkie z nich bazują na subiektywnych opiniach czy mniemaniach. Jak niebezpieczne jest palenie shishy naprawdę?

Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie powołując się na oficjalne wyniki badań trzech różnych instytucji.1. BADANIA BLUBBERHAUS.DE
Pierwsze z przedstawianych badań, przeprowadzone zostały przez blubberhaus.de oraz Shisha Shop Wittenbach, we współpracy z Laboratorium Chemicznym w Lausann.
A oto i wyniki przeprowadzonych testów:

NIKOTYNA I SUBSTANCJE SMOLISTE:
Zawartość nikotyny w dymie, powstałym podczas spalenia jednego dużego cybucha, odpowiada zawartości w dwóch średnio mocnych papierosach (Np. Marlboro), ok. 2 mg.
Dym z fajki wodnej w ok. 95% składa się z pary wodnej, dlatego też trudno nazwać go w ogóle dymem. W rzeczywistości mowa jest bardziej o parze wodnej niż dymie...
Powstawanie pary powoduje wilgotność tytoniu. Im bardziej suchy tytoń, tym mniej dymu on wytwarza. Poprzez dużą zawartość wody w dymie wytwarza się w nim wiele "obcych" cząsteczek. Dlatego tez trudno określić zawartość substancji smolistych przy zastosowaniu konwencjonalnych metod. Lecz opierając się na fakcie zróżnicowanego zabarwienia dwóch filtrów, można śmiało stwierdzić, że shisha wydziela znacznie mniej substancji smolistych niż papierosy.

Zdjęcie (fot. 3) przedstawia dwa zużyte filtry. Z lewej, filtr po nabiciu dużego cybucha tytoniem jabłkowym, palonym pod metalowym sitkiem, z prawej po jednym, "lekkim" papierosie Select Ultra (nikotyna 0.1 mg, substancje smoliste 1 mg).

WIELKOŚĆ FAJKI I TYTONIE:
Badania z fajkami o różnych rozmiarach nie dały żadnych jednoznacznych wyników. Wszystkie liczby leżą w zakresie normalnych odchyleń. Ilość wlewanej wody i używany tytoń mają dlatego podrzędne znaczenie w kwestii zdrowia.

ODDZIELENIE TYTONIU OD WĘGLA:
Jak wiemy, węgla nie należy kłaść bezpośrednio na tytoniu. Psuje to nie tylko smak, ale zwiększa również zawartość substancji smolistych w dymie.
Dlatego też należy nałożyć na cybuch specjalne metalowe sitko, lub folię aluminiową. W przeprowadzonych testach najlepiej wypadło sitko, ponieważ temperatura "spalania", przy użyciu sitka jest najniższa.
Poniższa tabelka pokazuje wyniki pomiaru substancji smolistych (dla sitka przyjęto wartość 100%):

PrzegródkaWzględna zawartość subst. smolistych
Sitko 100%
Folia aluminiowa134%
Bezpośrednie nałożenie142%

Jak widać przykrycie cybucha folią aluminiową powoduje powstawanie 34% więcej substancji smolistych niż przykrycie go sitkiem.

ZNACZENIE KORPUSU I WODY:
Nieraz spekulowano już o znaczeniu wody w fajce wodnej. Odrzućmy spekulacje, oto wyniki badań:

Zawartość nikotyny w 8g tytoniu w cybuchu40.0 mg
Ilość osadu nikotynowego w przejściu z korpusu do węża2.2 mg
Ilość nikotyny w wodzie w dzbanie3.5 mg
Pozostała nikotyna 34,2 mg

Gdzie podziały się pozostałe 34.2 mg nikotyny? Osadziły się w rurce wewnątrz korpusu. Wiadomo, że nikotyna osadza się na pierwszej przeszkodzie spotkanej po drodze, dlatego też korpus ma większe wartości filtrujące niż woda w dzbanie, jako że dym natrafia najpierw na niego. Dlatego należy, po każdym paleniu, oczyszczać korpus załączoną do fajki szczotka z zielonego, nikotynowego osadu.
Podziękowania dla blubberhaus.de za udostępnienie wyników.

2. BADANIA SZWAJCARSKIEGO INSTYTUTU ds. UZALEŻNIEŃ
Uzależnienie od nikotyny, choroby nowotworowe...
Mimo, że palenie shishy stosunkowo niedawno stało się przedmiotem badań, można na podstawie dotychczasowych badań stwierdzić, że skutki palenia shishy są podobne do skutków palenia papierosów.
Dym z nargili zawiera nie tylko uzależniającą nikotynę, ale również inne szkodliwe substancje chemiczne, jak arszenik, chrom, nikiel oraz substancje smoliste, które powodują choroby raka płuc i przewodu pokarmowego.
Ze względu na używany węgiel, dym zawiera duże ilości tlenku węgla, co prowadzi do niedoboru tlenu w krwi i źle wpływa na układ krwionośny.

W wypadku używania fajki wodnej przez kilka osób na raz, istnieje oprócz tego możliwość zarażenia się opryszczką, czy gruźlicą. Palenie z długo nieczyszczonej fajki może spowodować infekcje grzybowe...

3. BADANIA SYRYJSKIEGO CENTRUM BADAŃ TYTONIU

"Syrian Centre for Tobacco Studies" to wspólny projekt badawczy 3 instytutów, w Syrii - Uniwersytet w Aleppo, USA - University of Memphis oraz Virginia Commonwealth University, i Niemczech - Uniwersytet w Münster.
W celu przeprowadzenia swoich, wybiegających w przyszłość badań Dr Wasim Maziak, epidemiolog i specjalista w dziedzinie chorób płuc, zebrał środki w wysokości 1,7 mln USD.

Celem przeprowadzonych badań miało być ukazanie szkodliwości palenia fajki wodnej.
Zdaniem Prof. Ulricha Keila z Uniwersytetu w Münster pierwsze wyniki pokazały, że papierosy i fajka wodna wytwarzają taką samą ilość nikotyny. Oprócz tego shisha wytwarza o wiele więcej tlenku węgla oraz ok. 20 razy więcej subst. smolistych.
Należy jednak wspomnieć, że badania te oparte są przeważnie na tytoniu bardzo popularnym w krajach arabskich, zwanym sallum, który ma kilka razy większą zawartość nikotyny i subst. smolistych niż tytoń smakowy.
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.dodajdo.com
Ubrania Ciążowe